Presshistoria, tryckfrihet och Gustaf Hellström

Gustaf Hellström-sällskapet anordnade den 16 oktober ett möte i Kristianstad tillsammans med Svensk Presshistorisk Förening, Publicistklubben Södra och Stadsbiblioteket i Kristianstad. Mötet behandlade lokal presshistoria, tryckfrihet och Gustaf Hellström.

Träffen inleddes av Elisabeth Sandlund från Presshistoriska som med schvung och esprit gick igenom Kristianstads presshistoria. Inte minst intressant var det när föredragshållaren lyfte fram lokala profiler såsom Emanuel Björk. Det visade sig att förutom Björks stora lokala och nationella betydelse, bl.a. som ordförande i Publicistklubben, så har han dessutom haft ett inte ringa inflytande på Presshistoriska föreningen via en frikostig donation.

Sune Johannesson, mångårig kulturredaktör på Kristianstadsbladet berättade om de utmaningar som möter en lokal tidning med ambitionen att lyfta fram det litterära och offentliga samtalet i en stark förändringsutsatt tidningsvärld. De tekniska och organisatoriska förändringarna har varit gigantiska under en förhållandevis kort period, ja under en journalistgeneration.

Så var det Gustaf Hellströms period som ordförande för svenska PEN under åren 1936-43 som presenterades av Roland Persson från sällskapet. Denna period i Hellströms liv har hamnat lite i skymundan, men är intressant ur flera aspekter. Gustaf Hellström har en lång period som utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter bakom sig när han i mitten av 30-talet mer eller mindre permanent bosätter sig i Sverige. Han kommer hem med kunskaper och kontakter som få andra i den svenska offentligheten och under hans ordförandeskap inleds den utveckling som leder fram till dagens PEN, en stridbar och ytterst synlig organisation som tar strid för yttrandefrihet och författarnas rättigheter. Hellströms erfarenheter var förvisso värdefulla i en tid präglad av spanska inbördeskriget, Moskvaprocesserna och det kommande kriget.

Dagen avslutades med ett vitalt samtal mellan Åke Petersson, den eminenta radiorösten från Vår grundade mening, och Tina Thunander, SvT. Det framgick av samtalet att utrikesrollen från Gustaf Hellströms dagar inte bara är totalt förändrad utan i detta nu stadd i snabb förändring och föremål för en pågående debatt inom SvT.

Under dagen hanns det dessutom med en kort, kall och blåsig promenad genom Kristianstads centrum för att beskåda Hellström- och snörmakarmiljöer. En lyckad och spännande dag, och som traditionen bjuder på Gustaf Hellström-sällskapets möten, förgylld av en generös paus med förfriskningar.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *