Fler nya höstböcker…

Image

Två tämligen nya böcker med presshistorisk anknytning väntar på att läsas.

Torbjörn von Krogh har skrivit boken Medieetik. Framväxt, funktion och framtid (Studentlitteratur). Han förklarar att medieetik både är ett sätt att resonera om och ta ansvar för publicistiskt innehåll i medier och olika reglerade fast frivilliga sätt att utkräva ansvar. I kapitlet om medieetikens framväxt finns en historik som börjar med att censur införs på 1500-talet och slutar med ansvar, reglering och (o)moral från 1925 och framåt.

Jan Thorsson har skrivit boken F.V. Thorsson. Fattigpojken som blev finansminister (Hjalmarsson & Högberg). Och vad har den ministern med presshistoria att göra? Jo, han var aktiv i grundandet av tidningen Aurora även om han snart lämnade Ystad för uppdrag som Brantings närmaste man i Stockholm, som Jan Thorsson skrev i ett kapitel i Presshistorisk årsbok 2015.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *