Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Torgny Segerstedt var huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning från 1917 och fram till sin död 1945. Där skrev han ledare i liberal anda, varnade tidigt för den tyska nazismen och formulerade också ett principfast försvar för yttrande- och tryckfrihet. Den utredning som tillsattes 1944 för att den svenska tryckfriheten skulle ses över var starkt präglad av Torgny Segerstedts argumentation och av hans övertygelse om att yttrandefriheten behöver skyddas även i krislägen, och många av idéerna fanns också med i den nya tryckfrihetsförordning som riksdagen antog 1949 och som gäller än i dag.

År 1996 bildades Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne för att påminna om hans gärning och arbeta i hans anda för att främja demokrati och yttrandefrihet. Bland annat delar Stiftelsen ut priset Frihetspennan till en framstående publicist. Stiftelsens hemsida kan i många avseenden vara av intresse för presshistoriker: Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *