Är du vinnare av 2024 års uppsatspris?

Dags att försöka vinna Svensk Mediehistorisk förenings uppsatspris på 10 000 kronor för bästa kandidat-, magister- och masteruppsats!

Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2023, det vill säga fram till vårterminens start 2024. Priset tilldelas en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast onsdagen den 28 februari. Ansökan sänds till föreningen c/o Maria Edström med e-postadress: maria.edstrom@gu.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2024. Eventuella frågor besvaras av maria.edstrom@gu.se

2023 års uppsatsprisvinnare hittar du HÄR! Och alla tidigare HÄR!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *