”En kultur av män. för män”? – uppsatsprisets vinnare såg på Apples reklamfilmer

Årets uppsatsprisvinnare heter Isa Pellbäck och Marica Bäckman vid Södertörns högskola. Och de kan kvittera ut 10 000 kronor för sin genomgång av Apples reklamfilmer.

”En kultur av män, för män”? är namnet på uppsatsen med ett frågetecken efter. Underrubrik: En socialsemiotisk analys av genusframställningen i Apples medieteknologiska reklamfilmer mellan åratalen 1984 och 2021.

Deras kandidatuppsats är framlagd på Medievetarprogrammet vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörn.

Hela uppsatsen finns att läsa lite längre ner här. Men här några meningar vi har plockat från Isa Pellbäcks och Marica Bäckmans slutsatser.

Isa Pellbäck

Marica Bäckman

*Kvinnorna placeras sammantaget i passiva-, känslosamma- och icke tekniskt kunniga biroller, medan männen istället framställs som dominanta-, känslokalla- samt tekniskt kunniga huvudroller.

*Vidare till visuella framställningar porträtteras männen icke sexuellt samt väl påklätt, medan kvinnornas framställning istället antar en mer sexuell karaktär.

*Däremot, trots att kvinnorna i reklamfilmerna objektifieras i högre grad än männen, kan vi, trots att denna studie inte avser att generalisera, även dra slutsatsen att kvinnlig objektifiering blir mindre framträdande över tid. Vilket vore intressant att följa upp med genom en kvantitativ studie.

*I huvudsak är det männen som interagerar med medieteknologier i reklamfilmerna, och detta görs självsäkert samt självständigt. Kvinnorna interagerar inte med medieteknologin i samma självständiga utsträckning som männen, utan kvinnornas interaktion sker huvudsakligen i samband med att minst en man även interagerar.

*Sammanfattningsvis upprätthåller reklamfilmerna genusordningens myt om hur respektive kön bör se ut samt bete sig – kvinnorna som feminina och männen som maskulina. Filmerna återspeglar även samhällets rådande könshierarki, dvs att männen när det kommer till makt är överordnade kvinnorna.

Här kan du läsa hela uppsatsen!

Uppsats_MKVC_HT21_Backma n_Marica_Pellbäck_Isapage31image60238528

Kvinnan bär sin Ibook som en handväska (Youtube 1999)

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *