Forska om Nattradion, medierna och ett privat sjukhem?

Vill någon forska om Nattradion och deras program om Södermalms Privata Sjukhem? Ett program som väckte stor medial uppmärksamhet och en kritisk diskussion om mediernas förhållningssätt i början av 1960-talet.

Det undrar vår medlem Carl Junback, vars fråga vi lovat vidarebefordra. Han besitter ett digert material som också kan resultera i kvinnohistoria.

Så här skriver Carl Junback:

”Nattradion” 1963: Ruth Hansson och Södermalms Privata Sjukhem
I februari 1963 sände den nystartade ”Nattradion” ett kritiskt program om verksamheten vid Södermalms Privata Sjukhem. Detta drevs av sjuksköterskan Ruth Hanson. SPS var en liten privat vårdinrättning med plats för ett 15-tal patienter. Dessa var huvudsakligen  placerade där av Stockholms läns landsting. Radioprogrammet om SPS väckte stor medial uppmärksamhet och också en kritisk diskussion om medias nya förhållningssätt. Ansvariga myndigheter inspekterade SPS men ingen kritik framfördes mot verksamheten.

Ruth Hansson föddes år 1898 på en gård några mil utanför Halmstad. Hon utbildade sig till sjuksköterska i Lund. Efter arbete i bland annat Danmark flyttade hon till Stockholm. I samband med finska vinterkriget vårdade hon skadade finska soldater på Serafimerlasarettet. År 1941 övertog hon Sjukhemmet Mosebacke och drev sedan Södermalms Privata Sjukhem fram till sin död år 1966.

Som Ruth Hanssons släkting har jag en omfattande dokumentation kring sjukhemmet inklusive liggare, Ruth Hanssons personliga kommunikation och fotografier, samt dokumentation inklusive medierapportering kring Nattradions reportage. Det är min förhoppning att materialet ska kunna användas för forskning och för förmedling av till exempel kvinnohistoria.

Vid intresse kontakta  Carl Junback!

Carl.junback@tornnet.org

Mobil 070 42 40 806

 

 

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *