Årsmöte på KB med digert program

Lars Ilshammar

Tisdagen den 17 maj kl 17 träffas vi på KB, Kungliga biblioteket i Stockholm, för att bland annat höra biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar om digitaliseringen av pressamlingarna. Då presenterar också årets stipendiater sin forskningsprojekt. Sedan hålls själva årsmötet.

Du som inte kan närvara fysiskt kan följa det hela via Zoomlänken här nedan, där du också kan se kallelsen i sin helhet. Och valberedningens förslag till styrelse.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 17 MAJ KL 17.00
Som tidigare aviserats äger årets årsmöte rum tisdagen den 17 maj. Platsen blir Kungliga bibliotekets hörsal i Stockholm. Förutom årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar som presenterar arbetet med digitalisering av pressamlingarna. Dessutom berättar årets stipendiater (se nedan) om sina forskningsprojekt.

Mötet på KB avslutas senast 19.00 och vi hoppas kunna fortsätta samvaron i annan lokal i närheten av Stureplan.

För dig som inte kan vara på plats ger vi möjlighet att följa årsmötet via Zoom-länken HÄR!

 ÅRETS STIPENDIATER BERÄTTAR
Stipendiaterna, som fick forskningsstipendier på vardera 40 000 kronor och som ska berätta om sina projekt, är Kent Zetterberg (en studie av Nazitysklands bevakning av den svenska pressen under andra världskriget), Malin Wahlstedt (en biografi över journalisten Viola Wahlstedt) och Vladimir Cotal San Martin (en studie om Chilebulletinen).

HÖR ÄVEN UPPSATSPRISTAGARNA
Priset för bästa mediehistoriska uppsats, 10 000 kronor, gick till Isa Pellbäck och Marica Bäckman vid Södertörns högskola. Hör om deras genomgång av Apples reklamfilmer under perioden 1984-2021 med titeln ”En kultur av män, för män”.

Dagordning för själva årsmötet:
1.Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse. Finns att läsa på www.mediehistoria.se
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse. Finns på www.mediehistoria.se
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande och vice ordförande.
9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer:
Ordförande Elisabeth Sandlund (omval)
Vice ordförande Åke Pettersson (omval)
Övriga ledamöter
Maria Edström (nyval, nominerad av Lars-Åke Engblom och Birgitta Ney)
Anders Franck (omval)
Ulrika Holgersson(omval)
Gunnar Nygren (omval)
Tomas Odén (omval)
Emma Severinsson (tidigare suppleant)
Jan Örnéus (omval)
Suppleanter
Ola Sigvardsson (omval)
Morgan Svedlund (omval)
Göran Svensson (tidigare ordinarie ledamot)
Revisorer
Ulf Eriksson (omval)
Sanna Lindén (omval)
Revisorssuppleanter
Jens Karlsson(omval)
Staffan Sundin (omval)

Valberedningen har bestått av Lars-Åke Engblom (sammankallande), Birgitta Ney och Maria Edström.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *