Påminnelse/Boksläpp i Lund på onsdag den 25 oktober

Expanding Media Histories är ett samarrangemang mellan Högre seminariet vid Institutionen för kommunikation och medier, Film och mediehistoriska seminariet samt Svensk Mediehistorisk förening.

Boksläppet inträffar den 25 oktober kl. 15-17 i rum A158 på Språk- och litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12 i Lund.  

Expanding Media Histories är skriven av forskare som alla varit del av den mediehistoriska miljön vid Lunds universitet.

Boken tar sin utgångspunkt i det vi kallar det breda mediebegreppet. Det innebär att vi studerar medier inte bara som moderna massmedier, utan som alla artefakter, praktiker och tekniker som kanaliserar information i en specifik historisk kontext.

De olika kapitlen handlar om så vitt skilda medierade fenomen som 1800-talets spiritistiska seanser, offentliga begravningar i början av 1900-talet, gallupundersökningar från 1900-talets mitt, turistguideböcker, IKEA-kataloger och kungliga kändisar.

Vissa kapitel närmar sig medier från ett materiellt perspektiv, till exempel ringpärmens betydelse för kontorets informationssystem, tidigmoderna kopieringsmetoder för konstverk eller den bärbara datorns funktion och plats i hemmet.

Vid boksläppet möter ni redaktörerna och några av författarna som ger glimtar ur bokens rika innehåll. Se bilder på några av dem nedan:

( Observera att presentation och samtal sker på engelska.)

Och så här presenteras boken på engelska:

Contemporary media history is a rapidly growing field that extends far beyond traditional studies of technology or institutions such as radio, film, and television. This volume expands the scope further still to analyse ephemeral, mundane phenomena long overlooked by media historiography. In eight original essays, the volume demonstrates the strengths of a broad concept of the media. The first part centres on media systems and media events, with studies of spiritist séances, Gallup polls, the mediated persona of Kaiser Wilhelm II, and the burial of a Swedish elder statesman in 1915. The second part focuses on media materialities and infrastructure such as art replicas, ring binders, tourist guidebooks, and media technology in the IKEA home. Aimed at students and academics alike, Expanding Media Histories offers new empirical research, which engages critically with key concepts in media history today.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *