Sök uppsatsstipendiet!

UTLYSNING AV UPPSATSSTIPENDIUM
Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2020, det vill säga fram till vårterminens start 2021.

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast måndag den 1 mars 2021. Ansökan sänds till föreningen c/o Fredrik Stiernstedt, fredrik.stiernstedt@sh.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *