Sök våra stipendier!

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier á 25 000 kr

Här kan du läsa allt om hur du söker våra två stipendier:  

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast söndag den 1 mars 2020 och skickas till ordförande för Svensk Mediehistorisk Förening, c/o Elisabeth Sandlund, med e-postadress: elisabeth.sandlund@dagen.se

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert, tel. 0709-73 49 12, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller till vice ordförande Åke Pettersson, tel. 0705-20 55 33, e-post ake.pettersson@comhem.se

Beslut meddelas i slutet av mars.


Och det går fortfarande bra att också söka vårt uppsatsstipendium, som vi aviserat i höstas. Läs mer här:

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt uppsatsstipendium

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2019, dvs. fram till vårterminens start 2020.

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast söndag den 1 mars 2020. Ansökan sänds till föreningen c/o Fredrik Stiernstedt med e-postadress: fredrik.stiernstedt@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2020. Eventuella frågor besvaras av fredrik.stiernstedt@sh.se
—————-

Så här glad var förra årets uppsatsstipendiat Christine Sandahl från Lunds universitet

 

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *