Två nya i styret efter årsmötet

Emma Severinsson, en av två nya i styrelsen

Årsmötet med ett 30-tal deltagare via Zoom gick helt på valberedningens förslag till styrelse och revisorer kommande år. Nya i styrelsen för Svensk Mediehistorisk Förening är därför Emma Serverinsson och Morgan Svedlund. De båda ersätter Björn Asker och Karin Milles, som båda bett att få avgå.

Gunnar Nygren är dessutom ordinarie efter att antalet ordinarie ledamöter ökats på förslag av valberedningen från åtta till nio, samtidigt som suppleanterna blir en mindre. Allt enligt stadgarna.

I dessa gäller nu, efter beslut av ett andra årsmöte, dessutom tillägget ”att vår förening ska verka för och värna tryck- och yttrandefriheten”.

Här hela den nya styrelsen –  och lite information om de två nya ledamöterna:

Ordförande
Elisabeth Sandlund (omval)
Vice ordförande
Åke Pettersson (omval)

Övriga ledamöter
Anders Franck (omval)
Ulrika Holgersson (omval)
Gunnar Nygren (nyval, tidigare suppleant)
Tomas Odén (omval)
Fredrik Stiernstedt (omval)
Göran Svensson (omval)
Jan Örnéus (omval)

Suppleanter
Emma Severinsson (nyval)
Ola Sigvardsson (omval)
Morgan Svedlund (nyval)

Revisorer
Ulf Eriksson (omval)
Sanna Lindén (omval)

Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson (omval)
Staffan Sundin (omval)
Mandatperiod för samtliga: ett år

Hela valberedningen återvaldes och består och bestod av Lars-Åke Engblom (sammankallande), Maria Edström, Birgitta Ney

Här lite mer om de nya styrelsemedlemmarna:
Emma Severinsson är lektor på institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Hon disputerade 2018 i historia med avhandlingen Moderna kvinnor: modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933 och arbetar f.n. med ett projekt om Mode i folkhemmet med material från modetidningar, dagspress och branschtidningar. Emma är även ordförande i SKOGH (Sveriges kvinno- och genushistoriker). (Kontaktuppgifter: Emma Severinsson, lektor i modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 073-9037322 emma.severinsson@kultur.lu.se)

Morgan Svedlund är sektionschef för Arkiv och samlingar på RA (Riksarkivet). Han efterträder Björn Asker, som varit vår kontaktperson på RA, men som nu går i pension. Svedlund har nyligen tillträtt som sektionschef. Han ställer gärna upp som kontaktperson och suppleant i styrelsen eftersom han är intresserad av press och mediefrågor. (Kontaktuppgifter: Morgan Svedlund, sektionschef, Arkiv och samlingar, Riksarkivet 010-476 75 69, morgan.svedlund@riksarkivet.se)

(Björn Asker avgår med pension från Riksarkivet och anmälde tidigt att han samtidigt vill lämna suppleantskapet. Karin Milles tycker inte att hennes forskningsintresse ligger tillräckligt nära mediehistorien eller journalistiken och lämnar därför.)

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet bestämdes att Tomas Odén fortsätter som sekreterare och Jan Örnéus som kassör. Anders Franck är årsboksredaktör och Åke Pettersson sköter hemsidan. Ett kortare referat av det övriga som hände efter årsmötesförhandlingarna kommer (kanske) senare…

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *