Ny bok om 200 personarkiv

I Bland tidningsmakare, pennskaft, politiker och konstnärer möter vi en lång rad välkända, men även bortglömda män och kvinnor, som under de senaste 150 åren haft betydelse för svensk press- och mediehistoria. Gemensamt för dem är att deras efterlämnade handlingar förvaras i Sveriges Pressarkiv i Riksarkivet.

Boken handlar om dessa 200 personarkiv och den intressanta forskningspotential som ryms i dem. Samtliga arkiv redovisas med en kort information om arkiv och arkivbildare, ett femtiotal presenteras mer utförligt i minibiografier.

Men Pressarkivet innehåller så mycket mer. Boken handlar också om Pressarkivets tidningsarkiv, specialbibliotek och de mycket omfattande samlingar av foton, originalteckningar, löpsedlar, pressklipp och tidningar, vilka tillsammans utgör en stor del av det totala arkivbeståndet. Bokens illustrationer är hämtade ur dessa arkiv och samlingar.

I inledningskapitlet skildras Pressarkivets bakgrund och tillkomst liksom dess stödförening Pressarkivets vänner, sedan 2019 Svensk Mediehistorisk Förening.

Boken är tänkt som en vägledning för dem som söker efter press- och personhistoriskt arkivmaterial. Den innehåller också information om hur arkiven är ordnade och förtecknade, vilka sökmedel som finns och hur man kan gå tillväga för att hitta i arkiven.

——————————————

Ellinor Melander är FD i idéhistoria. Hon har varit förste arkivarie i Riksarkivet och ansvarig för Sveriges Pressarkiv 2001–2009. Åren 2002–2012 var hon redaktör för Presshistorisk årsbok. I sin forskning har hon ägnat sig åt kvinnliga journalister, presshistoria och rösträttskvinnor kring sekelskiftet 1900. Det har resulterat i en rad artiklar, en kommenterad brevutgåva samt boken Frisinnad och omutligt modig: En biografi om Hilda Sachs (Gidlunds, 2018).

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *