2016

Arianna Bommarco för en studie av Alma Haag, en av Sveriges första kvinnliga pressfotografer. Bo Berhardsson för en studie av de olika aktörerna kring nedläggningen av Arbetet år 2000. Torbjörn von Krogh för en studieav Carl Lindhagen som mediekritiker.

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.