VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Klas arkivmaterial slapp sopcontainern
0 comments
Den som inte ger upp kan trots hinder få sitt presshistoriska material arkiverat. Det bevisar tidigare DN-journalisten Klas Gustafson, som lyckat få material från DN arkiverat av KB, sedan Riksarkivet (med flera?) tackat nej. Läs mer!
Så forskar du om medier på Riksarkivet
0 comments
Vad är Sveriges pressarkiv? Vilka pressarkiv finns på Riksarkivet? Hur söker man i dem? Vad är signatur- och pseudonymregistret? Svar får du om du kommer till Riksarkivet i Marieberg, Stockholm, tisdagen den 11 september kl 13-15. Ett samarbete mellan Riksarkivet och Svensk Presshistorisk förening. Medverkande är Birgitta Ney, Svensk Presshistorisk förening, Marie Lennersand, sektionschef på Riksarkivet och Nina Linder, arkivarie på Riksarkivet. Läs mer!
Kungliga bevarar hemsidor från 90-talet
0 comments
I en intervju i SR:s Kulturnytt berättar vår styrelsemedlem Pär Nilsson om sitt arbete på Kungliga Biblioteket med att bevara hemsidor från 90-talet. Två miljoner dokument från över 50 000 användarkonton finns nu på KB:s bord. Men man måste bege sig till Stockholm för att se det material som förr var tillgängligt för hela världen. Läs mer!
Fotohistoria i Landskrona
0 comments
I den nya fotohistoriska utställningen "A Way Away" på Landskrona museum visas hur svenska fotografer rest ut och betraktat världen genom kameraögat från 1862 till 2018. Utställningen är öppen till slutet av januari 2019. Läs mer!
Samtal om Arbetets sista strid
0 comments
PK Södra inbjuder till samtal tisdagen den 12 juni i Malmö om ett kapitel i senaste Presshistorisk Årsbok. Närmare bestämt med Bo Bernhardsson, Arbetets siste chefredaktör, om hans kapitel "Arbetets sista strid". Läs mer!
Karl Erik Gustafsson – medieforskarpionjär
0 comments
Professor Karl Erik Gustafsson var en av de verkliga pionjärerna inom svensk medieforskning och presshistoria. Han avled i början av maj. Hans kollegor Lars-Åke Engblom (tidigare ordförande i Presshistorisk Förening), Jonas Ohlsson, Ingela Wadbring och Lennart Weibull har skrivit dessa minnesord om hans gärning och betydelse. Läs mer!
Om dataskyddsförordningen (GDPR)
0 comments
Som alla föreningar med mera med register meddelar vi att om du även i framtiden vill få information och inbjudningar från oss behöver du inte göra något! Så här lyder det brev som ska ha nått alla medlemmar: Läs mer!