VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Spännande mediehistoria av 92-årig adelsdam
0 comments
Boken ”Är det nåt särskilt med dig?” av Yvonne De Geer är ett stycke tänkvärd, spännande och intressant mediehistoria, som inte minst visar hur svårt det kunde vara som kvinnlig pionjär i journalistyrket. Men också hur ett högadligt namn kunde utnyttjas, ibland bemötas med generande underdånighet tills det visade sig att det inte handlar om en De Geer av blodet.

Read more!
Ola Sigvardsson om Äventyr i etikbranschen
0 comments
Hur mycket ska en offentlig person behöva tåla i medierna? Det var en av medieetikens mest centrala frågor under Ola Sigvardssons tio år som pressombudsman, PO. Det skriver han i sin bok "Äventyr i etikbranschen" som just getts ut. Det största övertrampet var Aftonbladets artikel om teaterchefen Benny Fredriksson. Read more!
Årsboken uppmärksammas
0 comments
Flera kapitel i vår senaste utgåva av Svensk Mediehistorisk årsbok har renderat reaktioner, uppmärksammats i tidningsartiklar. Read more!
Efter årsmötet: Spännande medieforskning drar igång
0 comments
Hur fungerade Viola Wahlstedt som journalist? Vad innehåller en unik klippsamling från nazityska legationen i Stockholm? Och varför kom Chilebulletinen att spela så stor roll för många? Svaren på de frågorna börjar nu våra mediestipendiater att gräva fram, efterforska. Frågan är däremot om KB kan gräva fram fler mångmiljonbelopp till den fortsatta digitaliseringen av miljontals tidningssidor? Årsmötet blev som väntat en snabb procdur.

Read more!
MEDIEHISTORISK ÅRSBOK 2022 KLAR ATT LÄSA
0 comments
Medietystnaden om Grisbukten, Än flyger kulturjournalistiken, Medierna och medborgarna, Svenska medieminnen av Förintelsen - det är några av alla kapitelrubrikerna i Mediehistorisk årsbok 2022, som nu når våra medlemmar. Read more!
Årsmöte på KB med digert program
0 comments
Tisdagen den 17 maj kl 17 träffas vi på KB, Kungliga biblioteket i Stockholm, för att bland andra höra biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar om digitaliseringen av pressamlingarna. Hör också årets stipendiater om sina forskningsprojekt och årets uppsatspristagare. Du som inte kan närvara fysiskt kan följa det hela via en Zoomlänk! Read more!
Forska om Nattradion, medierna och ett privat sjukhem?
0 comments
Vill någon forska om Nattradion och deras program om Södermalms Privata Sjukhem? Ett program som väckte stor medial uppmärksamhet på sin tid och en kritisk diskussion om mediernas förhållningssätt. I så fall finns ett digert material hos en av våra medlemmar! Read more!