VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

News Flash-visning 7 februari
0 comments
Hur väljer man 300 bilder från ett helt århundrade? Tisdag 7 februari kl 18.30 visar TTs bildchef Tobias Röstlund utställningen "News Flash" på Fotografiska i Stockholm för medlemmar i Mediehistoriska föreningen. Read more!
30 års journalistutbildning i Lund, fast i Malmö
0 comments
Det handlade mycket om många flyttar till olika lokaler när Journalistutbildningen vid Lunds universitet uppmärksammade att den fyllde 30 år. Detta vid samarrangemanget med Mediehistorisk Förening i utbildningens lokaler i Malmö. Read more!
Den tidiga svenska televisionen
0 comments
Om den tidiga svenska televisionen, kan du få veta mer på ABF i Stockholm tisdagen den 22 november kl 14. Det handlar om Petra Werners avhandling "Ett medialt museum Lärandets estetik i svensk television 1956-1969", det vill säga om idéer, program och aktörer i SVT. Read more!
Press Stopp om pressens haveri
0 comments
Hur gick det till när lokalpressen, som regerade i hundra år, havererade på sju år? Vad vad det som egentligen hände? Det svarar journalisten och författaren Anders Malmsten i den intressanta boken "Press Stopp". Vid millennieskiftet fanns det 35 ägare till Sveriges då 100 dagstidningar. I dag ingår alla utom en i tre stora ägargrupper. Read more!
Samtal om journalistutbildningens utveckling
0 comments
Journalistutbildningen vid Lunds universitet fyller 30 år. Detta uppmärksammas genom ett samtal om utbildningens utveckling genom åren. Medverkar gör lärare som varit med under de olika perioderna. Frågan är också hur framtidens journalistutbildning ska se ut? Plats: Media Evolution City i Malmö, dit utbildningen flyttat. Tid: onsdagen den 30 november kl 16-17.30.
Och unik fotoutställning om kriget i Ukraina
0 comments
Redan i somras öppnade Riksarkivet och Kungliga biblioteket en gemensam unik fotoutställning som skildrar kriget i Ukraina. Utställningen kan ses i Riksarkivets lokaler i Stockholm året ut, och skildrar hur det såg ut när när de ryska trupperna dragit sig tillbaka från Kievs norra förorter i april 2022. Read more!
100-åriga TT:s bilder nu på Fotografiska
0 comments
Med unik tillgång till TT Nyhetsbyråns enorma bildarkiv kan nu Fotografiska i Stockholm för första gången visa nyhetsbilder från nyhetsbyråns grundande år 1921 och fram till i dag. Detta i utställningen News Flash – Ett sekel av nyheter. Read more!