Donation möjliggör digitalisering av hela pressarvet

Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet (RA) har erhållit en donation på 30 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Arcadia, en välgörenhetsstiftelse grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin. Tack vare donationen kan KB och RA digitalisera återstoden av det upphovsrättsfria svenska pressarvet.

Det meddelar projektledare Jonas Ahlberg på KB.

Den upphovsrättsfria tidningssamlingen på KB innehåller cirka 1 250 titlar av mycket varierande storlek: allt från stora sjudagarstidningar till tidningar som endast kom ut med ett nummer, samt en mängd varianter däremellan.

RIK TIDNINGSUTGIVNING
Tidningsutgivningen i Sverige var rik, inte minst på 1800-talet och varje stad hade minst en tidning och inte sällan fler. Förutom dagstidningar med anknytning till olika orter så finns det också i samlingen, en inte obetydligt mängd tidningar som täcker olika specialområden, såsom: emigration, politik, religion, filosofi, humor, lediga jobb och bostäder, finkultur, annan kultur, badorter, kontaktannonser, agrikultur, affärer & börskurser, samt mycket annat mellan himmel och jord, utgivna över hela riket.

Många av titlarna, speciellt de mindre och halvstora, har aldrig blivit mikrofilmade och i flera fall har de säkert blivit tämligen sparsamt lästa sedan de gavs ut för 115 till 300 år sedan.

VERITABEL GULDGRUVA
En veritabel guldgruva väntar här på att bli upptäckt av släkt- och hembygdsforskare, akademiska forskare, journalister, den intresserade allmänheten, ja: av alla som är historiskt intresserade överhuvudtaget.

Digitaliseringsarbetet löper från september 2018 och fyra år framåt och slutmålet är att digitalisera samtliga svenska dagstidningar som finns i KB:s samlingar fram till och med utgivningsåret 1906.

Efter ett år har närmare 300 nya titlar laddats upp i Svenska Dagstidningar

DIGITALISERINGEN SKER I FRÄNSTA
För att läsa mer om projektet och se vilka titlar som är nära förestående att presenteras i tjänsten,
gå in här!

Digitaliseringen sker vid Riksarkivets enhet för digitalisering i Fränsta. Vid frågor kring projektet, söktjänsten eller tidningsdigitalisering överhuvudtaget, tveka inte att kontakta:

Jonas Ahlberg
Projektledare
Enheten för dagstidningar, radio och TV
Avdelning för digitala samlingar
Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
e-post: jonas.ahlberg@kb.se
Telefon: +46 10 709 35 00
——————————————————–

Fakta om upphovsrätt
Tidningar äldre än 115 år är upphovrättsfria, vilket i år innebär tidningar utgivna fram till och med 1903. När projektet slutförs 2022 kommer det upphovsrättsfria materialet att sträcka sig fram till och med 1906.

Fakta: KB:s tjänst Svenska dagstidningar
Tjänsten samlar för närvarande över 600 tidningstitlar från hela landet, sammanlagt mer än 24 miljoner sidor, varav över 2,5 miljoner sidor är fritt tillgängliga. Tidningar som är digitaliserade och som getts ut fram till och med 1903 är i år fria att läsa och ladda ner direkt i tjänsten. Nyare tidningar måste av upphovsrättsliga skäl läsas på plats på KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten idag. Däremot kan vem som helst söka översiktligt i allt material, oavsett var man befinner sig.
Läs mer om tjänsten och om KB:S olika digitaliseringsprojekt.

Fakta: DIT
DIT är Riksarkivets enhet för digitalisering, belägen i Fränsta i Västernorrland. Verksamheten är den största i sitt slag i Europa. Sedan starten 1991 har MKC digitaliserat mer än 257 miljoner bilder av historiska handlingar (kulturarvsmaterial).
På Riksarkivets webbplats finns mer information!

Fakta: Arcadia
Arcadia är en välgörenhetsstiftelse, grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin. Stiftelsen stöttar välgörenhet och vetenskapliga institutioner som bevarar kulturarv och miljö. Arcadia stöttar också projekt som främjar öppen och fri information. Alla donationer har som villkor att det som publiceras ska vara fritt tillgängligt på internet. Sedan 2002 har Arcadia delat ut mer än 500 miljoner amerikanska dollar till projekt över hela världen.
Läs mer på Arcadias webbplats

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *