”Text-tv” och ”Bildetik praktik” får stipendierna

”Text-tv” och ”Bildetik praktik” – det är de ämnen som i år får våra mediehistoriska forskarstipendier på 40 000 kronor vardera. Bakom ämnena står Carl-Johan Svensson vid högskolan i Jönköping, respektive Rebecca Bengtsson Lundin från Umeå universitet.

Carl-Johan Svensson är lektor vid Jönköpings universitet och huvudförfattare till det som ska bli en text-tv-bok. Men boken kommer att skrivas tillsammans med Joel Berglund, doktorand vid samma högskola.

BANTAD MEDIEAKTÖR
Så här skriver Svensson bland annat i sin ansökan:

Carl-Johan Svensson

”Sveriges Televisions text-tv-tjänst (SVT Text) har sedan starten 1979 varit en viktig, men samtidigt något bortglömd, medieaktör i det svenska medielandskapet. När tjänsten stod på sin topp kunde över en miljon dagliga besökare noteras.

Tjänsten har på senare år präglats av att delar av verksamheten har bantats och i delar till och med avvecklats. Än idag når dock tjänsten betydande delar av den svenska befolkningen. Trots mediets tidvis mycket starka position har text-tv som fenomen undersökts i mycket begränsad omfattning tidigare”.

HAMNAT MELLAN STOLARNA
Och författarnas mål är nu att arbeta fram en populärvetenskaplig bok där ett större grepp tas över text-tv:s historia från starten till idag:

”Text-tv-formatet hamnar lätt mellan stolarna då det inte är vare sig tidning, internet eller traditionell tv. En bok över mediets teknik, innehåll, dess användare och förändringar av detta över tid skulle ge en mer fullödig bild av det svenska medielandskapets historia som helhet”. Tycker Carl-Johan Svensson, vilket styrelsen för Mediehistorisk förening håller med om.

Rebecca Bengtsson Lundin

INTERVJUER OCH INNEHÅLLSSTUDIE
Intressant blir också att se vad Rebecca Bengtsson Lundins projekt om ”Bildetik praktik” kommer att resultera i.

Bengtsson Lundin är postdoktor vid Umeå universitet och tänker göra en innehållstudie (mediematerial och beslut från mediernas etiknämnd, yrkesetiska nämnden och granskningsnämnden) och en intervjustudie (intervjuer med praktiker) där hon ska undersöka vad som utgör god yrkesetisk praktik när det gäller bilder och bildpublicering i svenska medier.

Hon tänker arbeta med material ända från instiftandet av Pressens Opinionsnämnd 1916 fram till idag.

VILL HA FÖRNYAD DISKUSSION
”Studien förväntas bidra med kunskap om hur journalisters yrkesetiska praktik ser ut i relation till mediernas självsanerande system. Det är av största vikt att utforska journalistiska bilden och bildjournalistiska praktiker bortom traditionella tillvägagångssätt, inte minst med anledning av den politiska och teknologiska utvecklingen i vårt samhälle. Därför avser jag att genom projektet Bildetisk praktik bana väg för en förnyad diskussion om bilders roll, betydelse och vikt samt etisk praktik inom journalistiken”, skriver Rebecca Bengtsson Lundin.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *