Parnass söker ny redaktör

Parnass söker ny redaktör för tillträde under senhösten

Parnass är medlemstidning för De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS), men vänder sig också till en litteraturintresserad allmänhet. Vi – Svensk Mediehistorisk förening – är en av många medlemmar i DELS.

Kanske är någon i vår förening intresserad av jobbet?

Redaktörens uppgift är att, i samverkan med de litterära sällskapen, svara för det redaktionella materialet. Redaktören svarar även för kontakter med redigerare, ekonom, tryckeri och distributörer. Redaktören förutsätts också medverka i mässor och andra litterära evenemang för att marknadsföra Parnass, meddelar Parnass styrelse.

Den som är intresserad av jobbet kan kontakta: Barbro Thomas, ordförande i Parnass styrelse, barbro.thomas@gmail.com telefon 070 658 5377. Eller Birgitta Wistrand, ordförande i De Litterära Sällskapen i Sverige, birgitta.wistrand@littvet.uu.se med telefon 070 343 96 79.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *