Kallelse till årsmöte

Riksarkivet i Stockholm

Kallelse till årsmöte tisdagen den 14 maj

Nu är det dags för Svensk Mediehistorisk Förenings årsmöte. Det äger rum tisdagen den 14 maj på Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13 i Stockholm kl. 16.00. De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna börjar kl. 17.00 (se dagordning längst ned), men du är alltså välkommen 16.00, då Morgan Svedlund kommer att berätta om pressarkivet på Riksarkivet. Efter årsmötesförhandlingarna presenterar våra stipendiater sina projekt. Vi bjuder på fika.

För att underlätta vår planering vill vi att Du anmäler ditt deltagande till Bo Bernhardsson, via mejl till bosse.bernhardsson@telia.com eller via telefon: 070 566 1196.

Vi hoppas på god uppslutning på plats, men om du inte har möjlighet att komma kan du delta i årsmötet och lyssna till presentationerna via Zoom. HÄR är länken!

Och här är dagordningen för själva årsmötet:

Dagordning för årsmötet

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Fråga om ändring i föreningens stadgar.
9. Val av ordförande och vice ordförande.
10. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter. Så långt möjligt skall dessa representera föreningens fyra medlemskategorier (§ 3).
11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Övriga frågor.

 

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *