Medievetenskapens idétraditioner

Den som vill förstå dagens mediesamhälle har mycket att hämta genom att återvända till tidigare analyser, teorier och idéer – till vad som kunde kallas för medievetenskapens idétraditioner. Den här antologin inventerar och förmedlar ett förråd av traditioner och texter, fyllt av verktyg för att navigera i det samtida medielandskapet.

Varje kapitel behandlar en klassisk medievetenskaplig text och placerar den i sitt historiska och vetenskapliga sammanhang; presenterar en närläsning av dess centrala innehåll och diskuterar dess relevans idag. Bokens kapitel är tänkta att erbjuda ett stöd till egen läsning av originaltexterna, inte att ersätta sådan läsning.

Boken riktar sig till studenter och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande ämnen samt andra som intresserar sig för medievetenskapens idétraditioner.

Medievetenskapens idétraditioner kostar knappt 400 kr för de 400 sidorna och är proffsigt redigerad av Stina Bengtsson, Staffan Ericson och Fredrik Stiernstedt. Förlag: Studentlitteratur.

Den innehåller en lång rad intressanta bidrag (översättare:Lisa Sjösten) av Linus Andersson, Jonas Andersson Schwarz, Göran Bolin, Anders Burman, Annika Egan Sjölander, Otto Fischer Johan Fornäs, Ingrid Forsler, Michael Forsman, Heike Graf, Camilla Hermansson, Peter Jakobsson, Sofia Johansson, Anne Kaun Johan Lindell, Lars Lundgren, Jesper Olsson, Magnus Rodell, Sven Ross, Per Ståhlberg, Sven Olov Wallenstein, Espen Ytreberg och Patrik Åker.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *