Uppsatsstipendiet utlyst

Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt uppsatsstipendium

Svensk Presshistorisk förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2018, dvs. fram till vårterminens start 2019.

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast fredag den 1 mars 2019. Ansökan sänds till föreningen c/o Elin Gardeström med e-postadress: elin.gardestrom@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2019. Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *