TVÅ vinnare av uppsatspriset

Calle Englund

Den ena vinnaren i år blir därför Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022. De andra vinnarna är Emmakarin Hallheden och Oscar Hansson som i sin kandidatuppsats skriver om Selma Lagerlöfs recensioner.

”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder hela titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, vid Karlstads universitet.

Uppsatsen studerar bruk av nostalgi inom svensk politik och specifikt hur riksdagspartierna har använt nostalgiska anspelningar på det förflutna, nostalgiska historiebruk, i sina politiska reklamfilmer mellan åren 2010-2022.

Du kan läsa mer om masteruppsatsen HÄR!

”Selma Lagerlöf – vägen in på fältet. En fallstudie i litteraturkritikens konsekrering” är titeln på Emmakarin Hallheden och Oscar Hanssons uppstats vid Institutionen för kommunikation och medier, journalistik vid Lunds universitet.

Uppsatsen är en fallstudie av olika recensioner som Selma Lagerlöf mottog, från början av karriären till mitten av hennes författarskap, då hon mottagit Nobelpriset i litteratur. Syftet är att undersöka kritikerhistoria utifrån Pierre Bourdieus fältteori.

Du kan läsa mer om kandidatuppsatsen HÄR!

Oscar Hansson

Emmakarin Hallheden

 

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *