Cecilia Aare skriver om ”Den engagerade reportern”

Cecilia Aare

I boken skriver Cecilia Aare i inledningen under rubriken Drömmen om det sociala reportaget att ”av tradition har den socialt engagerade reportern i Sverige uppfattats som någon som strider för de svaga och avslöjar missförhållanden”. Men, frågar hon, hur ser reporterns engagemang ut när det omvandlas till text och vilka värderingar förmedlar det?

Här strävar hon efter en syntes mellan teori och yrkespraktik med att även tolka centrala budskap i de undersökta reportagen.

I fem kapitel presenterar Cecilia Aare en eller ett par reportrar som varit verksamma i olika sociala genrer. I korthet kan kapitlen presenteras som följer.

1910-talet. Ester Blenda Nordström och Gustaf Hellström: Äventyrsreportern och utrikeskorrespondenten, där Nordström liknas vid läsarnas guide i främmande miljöer och Hellström som internationalist med inkluderande generalisering.

Åren kring 1930-talet. Ivar Lo-Johansson: Reporter med ett socialt ärende. En undersökning med generaliserande anspråk.

1950-talet. Barbro Alving: Läsarens ställföreträdare. Om ett konstruerat samförstånd med läsaren via ett ”folkhems.vi”.

1970-talet. Jan Guillou: New Journalism på svenska. I skärningspunkten mellan undersökning och berättelse.

1990- och 2000-talens reportage. Maciej Zaremba och Karen Söderberg. Zaremba – narrativitet i opinionsbildningens tjänst. Söderberg – de många rösternas reportage.

I den avslutande summeringen knyter hon exempelvis an till att det som prisades i motiveringen till Svetlana Aleksijevitj Nobelpris 2015 – att låta en intervjuad person komma till tals i form av en redigerad monolog. Det är en teknik som prövats tidigare om än i mindre skala av såväl Hellström som Söderberg.

I boken finns många intressanta mediehistoriska kopplingar mellan skribenter, berättartekniker och perioder. Boken lär fungera utmärkt i journalistutbildningar på olika nivåer och mediehistoriskt intresserade har här 300 sidor tankeväckande läsning framför sig.

Birgitta Ney

Cecilia Aare
Den engagerade reportern
Svenska sociala reportage 1910-2010
Makadam förlag, 307 sidor.

Samtliga böcker utgivna inom Kriterium finns tillgänglig open access via hemsidan kriterium.se.
ISSN2002-2131 Kriterium (Online)

Fast enklast om du vill läsa boken direkt är att trycka HÄR!

Cecilia Aare är lektor i journalistik vid Södertörns högskola och disputerade 2021 i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med avhandlingen Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren. Hon har en bakgrund som dagstidningsreporter och tidskriftsredaktör.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *