Bo Bernhardsson troligen ny ordförande när Elisabeth Sandlund slutar

Elisabeth Sandlund slutar…

…och efterträds av Bo Bernhardsson?

Elisabeth Sandlund har efter över fyrtio år i styrelsen, varav de senaste sju åren som ordförande bett att få sluta på den posten. Valberedningen föreslår därför Bo Bernhardsson som ny ordförande. Börje Sjöman föreslås dessutom efterträda Göran Svensson i styrelsen.

Elisabeth Sandlund, som pensionerades från tidningen Dagen i fjol (hon skriver fortfarande kolumnen där) och längre intresserat sig för mediehistoria, önskar alltså att sluta som ordförande. Hon slår ändå möjligen svensk rekord i mångårigt styrelsearbete med sina över fyra decennier i styrelsen för Mediehistorisk förening, där hon efterträdde Lars-Åke Engblom som ordförande för sju år sedan.

Om årsmötet så vill den 9 maj kl 18 på Tekniska museet i Stockholm tar alltså Bo Bernhardsson över den posten. Bo Bernhardsson, boende i Stockholm sedan ett antal år,  har tidigare bland annat varit chefredaktör för tidningen Arbetet i Malmö och intresserat sig mycket för mediehistoria de senaste åren. Han fick vårt stipendium för ett antal år sedan, skrev i årsboken och gav 2021 ut bok ”Historien om Arbetet – och den sista striden”. Han har också varit riksdagsman under många år. Hans eventuella planer för Mediehistorisk förening får vi återkomma till om han blir vald.

Börje Sjöman är arkivarie vid SVT, SR och UR. Och det är bland annat han som samarbetat med och hjälpt alla de medieforskare som under ett 20-tal år låg bakom det berömda  Etermedieprojektet. Något som resulterade i en mängd böcker och avhandlingar.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2023:

Ordförande
Bo Bernhardsson (nyval)

Vice ordförande
Åke Pettersson (omval)

Övriga ledamöter
Maria Edström (omval)
Anders Franck (omval)
Ulrika Holgersson (omval)
Gunnar Nygren (omval)
Tomas Odén (omval)
Emma Severinsson (omval)
Jan Örnéus (omval)

Suppleanter
Ola Sigvardsson (omval)
Börje Sjöman (nyval)
Morgan Svedlund (omval)

Revisorer
Ulf Eriksson (omval)
Sanna Lindén (omval)

Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson (omval)
Staffan Sundin (omval)

——————————————————————————–
Valberedningen har bestått av Lars-Åke Engblom och Birgitta Ney

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *