50 år av Medier och kommunikation

50 ÅR AV UTBILDNING OCH FORSKNING I MEDIER OCH KOMMUNIKATION

Så här bjuder Uppsala universitet in via vår styrelsemedlem Göran Svensson:

1970 startade ett antal yrkesinriktade kurser inriktade mot informationsteknik vid Uppsala universitet och de kom att lägga grunden för vad som med åren har utvecklats till inte bara omfattande utbildningsprogram utan även breda forskningsaktiviteter inom Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV.

Läsåret 2020/2021 är det 50 år sedan detta skedde. Vi vill uppmärksamma hur utbildning och forskning om kommunikation, medier och journalistik kom att utvecklas i Uppsala till att erbjuda en av landets mest eftersökta medie- och kommunikationsutbildningar och därtill en erkänd internationell forskningsmiljö.

Den 1 juni 2021 bjuder vi in dig till att fira detta tillsammans med oss under en dag då vi berättar om vårt förflutna, betraktar var vi befinner oss idag och presenterar tankar om framtiden för medier och kommunikation vid Uppsala universitet.

Vi kommer att berätta om vår historia, dagens utbildning och forskning och dela med oss av idéer om vart vi vill ta oss. Nuvarande och tidigare studenter liksom tidigare och nuvarande kollegor vid MKV Uppsala, våra alumner, kommer att delta och förmedla sina erfarenheter och tankar.

Evenemanget kommer att äga rum online via Zoom (när du anmäler dig får du en länk). De flesta presentationerna kommer att vara på engelska, men några är på svenska.

Vi ser fram emot att träffa dig den 1 juni för att uppmärksamma de första 50 åren av medier, kommunikation och journalistik här vid Uppsala universitet!

Klicka här för länk till hela programmet!

 
Och anmäl dig här!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *