Frisinnad och omutligt modig: En biografi om Hilda Sachs

Ellinor Melander är FD i idéhistoria och var redaktör för Presshistorisk årsbok i tio år (2002-2012). Men också förste arkivarie i Riksarkivet och ansvarig för Sveriges Pressarkiv. Inte så konstigt då att hon i sin senare forskning intresserat sig för Hilda Sachs och andra kvinnliga journalister och rösträttskvinnor.

Ellinor Mellander

OMVÄXLANDE LIV
Av hennes bok framgår att Hilda Sachs (1857–1935) levde ett spännande och omväxlande liv som utrikeskorrespondent, i Paris för Dagens Nyheter och Nya Dagligt Allehanda på 1890-talet, i Rom för Svenska Dagbladet 1908-1910.

Hon var frilansjournalist och medverkade i en rad dagstidningar, hon var också författare, översättare och feminist. Hon rapporterade från olika delar av Europa och bevistade en rad internationella kvinnokongresser.

ENDA FRÅN SVERIGE
På kongressen i Paris 1896 var hon den enda representanten från Sverige. I sitt anförande framhöll hon att rösträtten var den viktigaste frågan. Till den internationella journalistkongressen i Rom 1899 delegerades hon av NDA, och blev därmed den första svenska kvinnan med ett sådant uppdrag.

Hilda Sachs var tidigt aktiv inom kvinnorörelsen. Från början av 1880-talet var hon engagerad i Federationens kamp mot den reglementerade prostitutionen.

KOMPROMISSLÖS
När Föreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades 1902 var hon med från början. Under fem decennier var hon aktiv som skribent och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hon var orädd och ibland obekväm, men hon stod hellre ensam än böjde sig för en kompromiss.

LEVDE MED HINKE
Efter att tidigt ha blivit änka inledde Hilda ett långvarigt förhållande med Hinke Bergegren – (ö)känd socialistagitator och skandalomsusad sexualupplysare, som dessutom var gift. Trots detta levde de tillsammans i Paris under flera år på 1890-talet.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *