KB: Även äldsta tidningarna kan digitaliseras

Så här skriver KB på sin hemsida:

Svenska dagstidningar fylls just nu på med miljontals nya sidor. Tack vare ett bidrag från Arcadia finns snart samtliga tidningar från 1645–1906 fritt tillgängliga för alla. Det innebär också fler äldre lokaltidningar, som tidigare saknats i tjänsten.

Redan under 2018 fick KB och Riksarkivet ett bidrag på 30 miljoner kronor från Arcadia, en välgörenhetsfond grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin. Syftet var att möjliggöra en digitalisering av hela det svenska pressarvet fram till och med år 1906. Antalet sidor visade sig dock vara betydligt fler än vad KB hade uppskattat. Ett nytt bidrag från Arcadia på 15 miljoner kronor gör det möjligt att slutföra projektet 2023.

Lokalpress och skvaller från förr
Under projektets gång digitaliseras miljontals fria tidningssidor. Det betyder att bredden i tjänsten Svenska dagstidningar kommer att öka på flera sätt. Tidigare har det äldsta materialet främst kommit från de större städerna, men nu blir även mer av lokalpressen tillgänglig. Det strömmar också in mer material från gamla tidningar som gått i graven. Några exempel är Arbetet, Ny tid och Socialdemokraten som var pionjärer i den svenska arbetarrörelsens presshistoria, samt Fäderneslandet, Budkaflen och Figaro som tillhörde dåtidens stora skvaller- och sensationstidningar.

Fakta om digitaliseringen
Från 2018 fram till nu: 2,8 miljoner nya fria sidor från 1000 olika tidningstitlar
Från 2018 till 2023: 4,5 miljoner nya fria sidor från 1400 tidningstitlar
Sammanlagt antal fria sidor 2023: 6,3 miljoner

Svenska dagstidningar
I söktjänsten Svenska dagstidningar går det att utforska den svenska presshistorien, från 1600-talet och fram till i dag. Dagstidningar som är mer än 115 år gamla kan alla att läsa hemifrån. Av upphovsrättsskäl studeras nyare material på plats vid KB, eller på något annat bibliotek som har tjänsten.

Här länk till KB:s hemsida om saken 

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *