Sök våra mediehistoriska stipendier på 40 000 kronor!

Det är dags att söka 2024 års mediehistoriska forskningsstipendier på 40 000 kronor vardera. Och du som är student – glöm inte att försöka vinna uppsatspriset!

Här detaljerna om vilka projekt som kan komma ifråga för forskningsstipendierna:

Det handlar framför allt om väl avgränsade projekt, stipendierna är inte avsedda för avhandlingsarbete eller som tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast onsdagen den 28 februari 2024 och skickas till ordföranden för föreningen, e-postadress bosse.bernhardsson@telia.com Besked meddelas under senare hälften av mars.

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Bosse Bernhardsson, telefon 07055661196, e-post bosse.bernhardsson@telia.com  eller till vice ordföranden Åke Pettersson, telefon 070520 55 33, e-post ake.petson@gmail.com

Vilka som fick stipendierna 2023 kan du läsa HÄR!

GLÖM INTE UPPSATSPRISET!
Och sedan några månader utlyser vi också – som vi tidigare meddelat – ett mediehistoriskt uppsatspris på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2023, det vill säga fram till vårterminens start 2024. Priset tilldelas en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast onsdagen den 28 februari 2024. Ansökan sänds till föreningen c/o Maria Edström med e-postadress: maria.edstrom@gu.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2023. Eventuella frågor besvaras av maria.edstrom@gu.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *