Mediehistoriska stipendier

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.
Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och
kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast torsdag den 1 mars 2018 och skickas till sekreteraren för Svensk Presshistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress: irma.lundgren@gmail.com
Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, det vill säga även postadress och telefon!
Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund,
tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller vice ordförande Birgitta Ney, tel. 070-594 14 88, e-post: birgittaney@gmail.com Information finns även på hemsidan www.presshistoria.se Beslut meddelas i slutet av mars

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *