VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

TT fyller 100 år!
0 comments
Tidningarnas Telegrambyrå, TT, fyller 100 år! Nyhetsbyrån bildades redan på hösten 1921, men verksamheten drog igång den 1 januari 1922. Namnet var ganska självklart eftersom de svenska nyhetsmedierna på den tiden enbart bestod av papperstidningar. Visst fanns det nyhetsbyråer redan i mitten av 1800-talet, men ingen rikstäckande som dessutom stod fri från politiska och ekonomiska intressen. Read more!
Årets mediehistoriska julklappsböcker
Fem böcker, fyra av dem med direkt koppling till Mediehistorisk förening, eftersom författarna tidigare fått de mediehistoriska stipendierna. Tre av dem har dessutom skrivit i våra Mediehistoriska årsböcker. Rätt gissat – det handlar om tidningen Arbetet, om konsekvensneutralitetens dilemma, men även om en helt färsk bok om förläggaren Erik Åkerlund, och om Sveriges Pressarkiv. Och dessutom om en bok med berättelser ut ett radioliv. Read more!
Dags tävla om mediehistoriska uppsatspriset!
0 comments
Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett pris på 10 000 kronor för excellenta mediehistoriska kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2021, dvs. fram till vårterminens start 2022. Gäller såväl studier av tryckta medier som etermedier och digitala medier. Read more!
Skatt på globala IT-jättar del av mediestödet?
0 comments
Annonsskatten finansierade det 50-åriga presstödet. Kanske kan en skatt på Google och Facebooks stora reklamintäkter, pengar som försvunnit från de traditionella medierna, bidra till ett framtida svenskt mediestöd? Det var ett förslag under presstödsdiskussionen i Göteborg häromdagen. Läs referat och/eller se inspelning från mötet. Read more!
Postor­der­ka­ta­lo­ger som tids­spe­gel
0 comments
Charlotte Nilsson, mediehistoriker från Lund, berättar om konsumtionssamhällets framväxt genom att granska postorderkatalogerna från tidigt 1900-tal. Hör henne på KB i Stockholm på onsdag den 1 december kl 17.30. Eller samtidigt via länk/Youtube, som också går att ta del av i efterhand under någon vecka. Read more!
Presstödet 50 år – men hur blir det i framtiden!
0 comments
Det statliga presstödet fyller 50 år. Men hur kom det till, hur har det fungerat och vad händer i framtiden? Frågorna ställs vid ett seminarium den 30 november kl 18 i Göteborg - ordnat av Mediehistorisk förening och PK Väst. Svarar gör Tidningsutgivarnas nye vd Johan Taubert, medieforskare Jonas Ohlsson, Nordicom, Nina Glans, SR:s P1 chef, tidigare ansvarig utgivare på Smålands Folkblad. Dessutom Elisabeth Sandlund och Lars Åke Engblom från Mediehistorisk förening. Samtalsledare är Maria Domellöf Wik. Du kan också följa det via Zoom, eller se mötet i efterhand. Länk finns om du klickar dig vidare! Read more!
Skönhetstävling hade gett bättre reklamradio
0 comments
Intressanta detaljer om budgivningen när vi fick våra första reklamradiostationer i början av 90-talet. Hård kritik mot bland andra politikerna, men även mot de inblandade radioföretagen själva och mot utvecklingen till det som idag är två radiofabriker. Det var något som kom fram under djupdykningen i reklamradions kanske inte helt ärofulla historia. Läs referat och/eller se inspelning från mötet! Read more!