VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Ny bok: Sophie Janson, pionjär som reportagefotograf
0 comments
Den 23 november utkommer Rolf Janssons nya bok om Sophie Janson (1874-1981), den banbrytande fotografen som verkade under mer än ett halvt sekel och efterlämnade omkring 50.000 unika bilder. Läs mer!
Riksarkivet visade nyrenoverade lokaler i Marieberg
0 comments
Vi var på plats och lyssnade på föredraget ”Från skyskrapa vid Karlaplan till atombombsäker bunker i Marieberg” och besökte en liten och intressant utställning ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?” – en utställning om tryckfrihet. Läs mer!
Snart öppnar Riksarkivet efter renoveringen
0 comments
Lördagen den 29 oktober bjuder Riksarkivet in till öppet hus för alla som är nyfikna på de nyrenoverade lokalerna i Marieberg Läs mer!
Presshistoria, tryckfrihet och Gustaf Hellström
0 comments
Gustaf Hellström-sällskapet anordnade den 16 oktober ett möte i Kristianstad tillsammans med Svensk Presshistorisk Förening, Publicistklubben Södra och Stadsbiblioteket i Kristianstad. Läs mer!
De Svenska Historiedagarna och presshistoria
0 comments
Förra helgen hölls De Svenska Historiedagarna i Karlskrona. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom från Svensk Presshistorisk Förening fanns bland föredragshållarna. Läs mer!
”Spionen” – ett barn av tryckfriheten
0 comments
Lars-Åke Engblom föreläste om "Götheborgske Spionen - ett barn av tryckfriheten" på Bokmässan den 24 september. Läs mer!
Om pennskaft på Bokmässan
0 comments
På Bokmässan den 22 september höll Birgitta Ney ett föredrag med titeln "Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator". Läs mer!