VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Presshistorisk sommarläsning
0 comments
Med några förslag på presshistorisk läsning önskar vi god och glad sommar med tips på: reportageböcker, Tryckfriheten 250 år och en norsk mediehistorisk tidskrift! Läs mer!
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne
0 comments
Vi tipsar om hemsidan Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, vilken i många avseenden kan vara av intresse för presshistoriker. Läs mer!
Årets uppsatsstipendiat
0 comments
John Sundberg, student på Bildjournalistprogrammet i Sundsvall, har tilldelats årets uppsatsstipendium. Läs mer!
Nya styrelsen för föreningen
0 comments
Många ledamöter i styrelsen omvaldes, men några förändringar har det blivit i Presshistoriska föreningens styrelse. Ny skattmästare är tex AnnaBritt Benjour och ny redaktör för årsboken är Torbjörn von Krogh. Läs mer!
Ny redaktör för Presshistorisk årsbok
0 comments
Ny redaktör för Presshistorisk årsbok är Torbjörn von Krogh. Läs mer!
Ny bok och utställning i Helsingborg
0 comments
En ny bok av Jan Berggren liksom en utställning på Grafiska museet på Fredriksdal uppmärksammar bl.a. olika aspekter av tidningen Helsingborgs Nyheters 150-åriga historia. Läs mer!
Bok om krigspropaganda
0 comments
Frilansskribenten Pierre Guillys nya bok om krigspropagandans metoder genom seklerna ger läsaren ett bra redskap för att lättare genomskåda retoriken kring såväl historiska och pågående som framtida krig. Läs mer!